Портал:Міфологія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Розділ Вікіпедії: Міфологія
Проект  |  Портал
Il dio Ninurta e il mostro Chaos.jpg
1590. Apollo Entrusting Chiron with the Education of Aescalapius - etching - Washington DC, NGA.jpg

Ласкаво просимо до порталу

Міфології


P ancient.png Міфологія

Міфоло́гія або мітологія (грец. μυθολογία від μῦθος — переказ та λόγος — слово; виклад стародавніх сказань, переказів) — сукупність пов'язаних міфів певних людських спільнот. Архаїчні міфи здебільшого елементарні за змістом, позбавлені зв'язної фабули та не утворюють чітких міфологій. З розвитком суспільств міфи перетворюються на розгорнуті розповіді, пов'язуються один з одним, утворюючи цикли. Сукупність міфів складає основу міфологічного світогляду, який притаманний як для первісного суспільства, так і для, певною мірою, сучасного.

Скорочення:МІФ; Bullet red.pngОновити кеш

Pix.gif
Goldenwiki 2.png Вибрана стаття
Ukrainian Pysanka with Birds.jpg

Світове́ де́рево, Ві́чне Де́рево Життя́ — уособлення єдності усього світу, своєрідна модель Всесвіту й людини, де для кожної істоти, предмета чи явища є своє місце. Це також посередник між світами — своєрідна дорога, міст, драбина, якими можна перейти до світу богів або в потойбіччя. Про древо життя у світі створено безліч легенд, казок, цей символ знайшов відображення в орнаментах багатьох народів.

Символ Світового дерева в міфологічних уявленнях багатьох народів, зокрема, й українців, слугував своєрідним зразком космоустрою, переходом від хаосу до упорядкованого світу.

Архів

Pix.gif
Nuvola apps filetypes.svg Цікавинки
Соловей-розбійник та Ілля Муромець

Архів

Pix.gif
Gnome-settings-background.svg Новини
Canova - perseu - 37.jpg

Усіх охочих запрошуємо долучитися до покращення статей про міфологію. Особливо в категорії Епоніми, статті якої в більшості дуже короткі та малоілюстровані.

Від часу заснування порталу і проекту було значно вдосконалено ряд статей про теорію міфу (міф, міфологія, мономіф та ін.), ключові міфи та персонажів античної міфології (Геракл, Аргонавти, титани, кіклопи). Суттєво розширено міфологічні описи богів давньогрецького і давньоримського пантеону. Було розписано сюжет Вергілієвої «Енеїди» та розширено ряд статей з античної філософії, які мають опосередкований стосунок до міфології. Загалом, прокляття «скам'яніння» зі статей про міфологію УкрВікі врешті спадає.

В планах на 2018 рік — продовжити вдосконалити статті з давньоримської, єгипетської та скандинавської і слов'янської міфології.

Архів

Pix.gif
Nuvola apps package graphics.svg Вибране зображення
Peinture murale de LAchilleion (Corfou) (3278859760).jpg
Тріумф Ахілла. Фреска кінця XIX століття

Архів

Pix.gif
P philosophy.png Дослідження міфології

Античні

Евгемер, Олімпіодор Молодший, Парменід, Емпедокл, Платон, Аристотель, Ксенофан

Відродження

Джованні Бокаччо

Просвітництво

Франсуа Вольтер, Дені Дідро, Джамбатіста Віко, Джозеф-Франсуа Лафіто, Бернар ле Бов'є де Фонтенель, Йоганн Гердер, Шарль Луї де Монтеск'є

Романтизм

Брати Шлегелі, брати Грімм, Генріх Гейне, Фрідріх Вільгельм Шеллінг

XIX-XX століття

Основні школи

Натуралістична школа

Буслаєв Федір Іванович, Потебня Олександр Опанасович, Афанасьєв Олександр Миколайович

Антропологічна (еволюціоністська) школа

Едвард Тайлор, Джеймс Фрейзер, Герберт Спенсер, Льюїс Морган

Похідні школи та напрями

Солярно-метеорологічна концепція

Фрідріх Макс Мюллер, Адельберт Кун, Едвард Шварц

Ритуалізм

Джеймс Фрейзер, Арнольд Ван Геннеп, Джейн Гаррісон, Френсіс Макдональд Корнфорд, Гілберт Меррей

Структуралізм

Клод Леві-Строс, Ролан Барт

Функціоналізм

Броніслав Малиновський

Соціологічна школа

Еміль Дюркгайм, Люсьєн Леві-Брюль

Символічний напрям

Ернст Кассірер

Психологічна школа

Вільгельм Вундт, Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Джозеф Кемпбелл

Семіотичний напрям

Ролан Барт, Юрій Лотман

Pix.gif
P philosophy.png Література та веб-сайти, присвячені міфології

Література

Тут наведено перелік найдоступніших праць з міфології, які можна використовувати для написання статей.

Українська

 • Словник античної мітології / Упоряд. Козовик І. Я., Пономарів О. Д. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 312с.
 • Філософський енциклопедичний словник / Є К. Бистрицький, М. О. Булатов, А. Т. Ішмуратов та ін.; Голова редакції В. І. Шинкарук. — К.: Абрис, 2002. — 743 с.
 • Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. — Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993. — С. 31[1].
 • Павлюк Л. Знак, символ, міф у масовій комунікації / Людмила Павлюк. — Львів: ПАІС, 2006. — 120 с.
 • Павлюк Л. Медіа-міфокритика: міф, контрміф і антиміф як техніки риторичної драматизації або для того щоб деконструювати міф, треба його створити / Л. Павлюк // Медіакритика. — № 1 [Електронний ресурс] // http://mediaeco.franko.lviv.ua/zur-kryt/N1/l_pavluk.htm
 • Харченко Л. Міфотворчість як дієвий чинник суспільно-політичного життя / Л. Харченко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. «Філософські науки». — 2003. — Вип. 5.
 • Войтович В.В Міфи та легенди давньої України / В. Войтович. — Вид. 2-ге, доповн. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. — 464 с. : іл. + 16 с. : іл. вкл. — (Серія «Золота пектораль»).
 • Мочурад А. Cучacний мiф як coцioкультуpний фeнoмeн у мoлoдiжнoму cepeдoвищi / Андрiй Мочурад // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. «Філософські науки». — 2012. — Вип. 15.
 • Міфи України: За книгою Георгія Булашева «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях» / пер.: Ю. Ю. Буряк . — Київ: Довіра, 2003 . — 383 с.
 • Залізняк Л. Походження українців: між наукою та ідеологією. — К.: Темпора, 2008. — 104 с.
 • Кузьмук О. С. Псевдонаукові теорії етногенезу українців та їхній вплив на суспільну свідомість // Стра-тегічні пріоритети. — 2009. — No 2. — С. 110—116.
 • Новітні міфи та фальшивки про походження українців: збірник статей. — К.: Темпора, 2008. — 136 с.
 • Українські традиції: науково-популярне видання / Упоряд. та передм. О. В. Ковалевського. — Х. : Фоліо, 2004. — 573 с. — (Перлини української культури)
 • Міфи України: За книгою Георгія Булашева «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях»: художественная лит-ра / Переклад та вступ. ст. Ю. Буряка. — К. : Довіра, 2006. — 383 с.
 • Скржинська, М. В. Античні свята в містах Північного Причорномор'я / Марина Скржинська. — К.: Наш час, 2011. — 303с.: іл. — (Невідома Україна).
 • Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф: монографія / Л. Хавкіна. — Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. — 352 с.
 • Галайчук Володимир. Українська міфологія, Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 288 с.
 • Зеленін В. В. Основи міфодизайну: Психотехнології керування медіареальністю. Навчально-методичний посібник. — К. : Вид-во «Гнозіс», 2017. — 168 с.

Зарубіжна

Англомовна

 • Booker C. The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories / C. Booker. — London: Christopher–Continuum International Publishing Group, 2005.
 • Campbell J. The Hero with a Thousand Faces/ Joseph Campbell. — Prinсton: New World Library, 2008.
 • Еliade M. Images and Symbols / M. Еliade. — London: Sphere Books, 1991. — 282 p.
 • Robert Graves, The Greek Myths. (Penguin books; 1026, 1027) 2 vols. (370, 410 p; maps; index in vol. 2) Harmondsworth: Penguin, 1955. Reprinted with amendments 1957. Revised edition 1960.


Російськомовна

 • Баешко Л. С. Энциклопедия символов / Л. С. Баешко, А. Н. Гордиенко, А. Н. Гордиенко ; под ред. О. В. Перзашкевича. — М. : Эксмо, 2007. — 304 с. : ил.
 • Батай Ж. Теория религии / Жорж Батай ; [пер. с фр. С. Б. Левина] // «Проклятая часть»: Сакральная социология / Жорж Батай. — М. : Ладомир, 2006
 • Богданов К. Повседневность и мифология / К. Богданов. — СПб. : Искусство-СПб, 2001.
 • Буркерт В. Греческая религия: Aрхаика и класика / В. Буркерт. — СПб. : Алетейя, 2004.
 • Галанина Е. В. Миф как реальность и реальность как миф: мифологические основания современной культуры: монография / Е. В. Галанина. — М. : Издат. дом «Академия естествознания», 2013. –130 с.
 • Голосовкер Я. Э. Логика мифа / Я. Э. Голосовкер. — М. : Наука, 1986. — 216 с.
 • Леви-Стросс К. Первобытное мышление / К. Леви-Стросс. — М. : Республика, 1994.
 • Лобок А. Миф как основание детского мышления / А. Лобок // Мир психологии. — 1998. — № 3 (15).
 • Лосев А. Ф. Знак, символ, миф / А. Ф. Лосев. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982.
 • Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. — М. : Мысль, 1991. — 527 с.
 • Лотман Ю. М. Литература и мифы / М. Ю. Лотман, З. Г. Минц, Е. М. Мелетинский // Мифы народов мира: энциклопедия. — М. : Сов. энцикл., 1980. — Т. 1.
 • Мелетинский Е. М. От мифа к литературе / Е. М. Мелетинский. — М. : Издат. центр Рос. гуманитарн. ун-та, 2001. — 170 с.
 • Найдыш В. М. Философия мифологии XIX — начала XXI вв. / В. М. Найдыш. — М. : Альфа-М, 2004. — 544 с.
 • Осаченко Ю. Введение в философию мифа / Ю. Осаченко, Л. Дмитриева. — М. : Интерпракс, 1994.
 • Рене Жирар. Насилие и священное / Рене Жирар: пер. с фр. Г. Дашевского. — Изд. 2-е, испр. — М. : Новое лит. обозрение, 2010. — 448 с.
 • Савинов М. В. Различие и тождество мифа и науки: философский анализ проблемы / М. В. Савинов // Гуманітарні студії: зб наук. пр. — Вип. 4. — К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2008.
 • Трунов Д. Г. Миф как экстраконцепция (формальное определение мифа) / Д. Г. Трунов // Формирование гуманитарной среды, внеучебная работа в вузе, техникуме, школе: материалы VIII научно-практ. конф. — Т. 1. — Пермь: ПГТУ, 2000.
 • Хюбнер К. Истина мифа / К. Хюбнер. — М. : Республика, 1996.
 • Целыковский А. А. Современный миф как результат взаимодействия традиционной мифологии и идеологии / А. А. Целыковский // Вест. Челябин. гос. ун-та. — 2011. — № 30 (245).
 • Шатин Ю. Политический миф и его художественная деконструкция / Ю. Шатин // Критика и семиотика. — 2003. — Вып. 6.
 • Шеллинг Ф. В. И. Введение в философию мифологии / Ф. В. И. Шеллинг ; пер. с нем. М. И. Левиной, А. В. Михайлова // Шеллинг Ф. В. И. Сочинения. — М. : Мысль, 1998.
 • Юнг К. Душа и миф: шесть архетипов / К. Юнг. — Киев: Гос. б-ка Украины для юношества, 1996.

Примітки

 1. Для поверхневого ознайомлення
Pix.gif
P philosophy.png Вибраний міф
Обрані цілісні міфи:
God Rah.jpg

Давньоєгипетський міф про створення світу. На початку існував безкрайній хаотичний океан Нун серед темряви. Нун створив сяйливе Яйце, з якого вийшов бог Ра. Новонароджений бог володів мовою і варто було йому сказати яке-небудь слово як виникало те, що воно означає. Ра проголосив, що буде Хепрі зранку та Ра опівдні й піднявся над океаном, вперше освітивши світ.

Ра по черзі назвав богів, які виникли і почали керувати відповідними речами та явищами: з появою Шу виник вітер, Тефнут — дощ, коли з'явилася Геб — виникла земля, з Нут утворилося небо, а Хапі дав початок ріці Ніл, що зробила навколишні землі родючими. Після цього Ра назвав усіх інших богів і речі, так створивши світ. Останніми він створив чоловіка і жінку, котрі з'явилися на землях Єгипту і дали початок людству. Завершивши творіння, Ра спустився на землю, набувши подоби людини, і став першим фараоном. Він правив тисячі років, за яких Єгипет процвітав, тому лишилася приказка про щасливе життя «як було в часи Ра».

Архів

Pix.gif
P Chinese Dragon.png Міфічні істоти
Simurgh.svg

Сімург — фантастична істота з іранської міфології, король усіх птахів. Також зустрічається в міфологіях тюркських народів Середньої Азії і башкирів. Вважалося, що Сімург виглядає як величезний сокіл з жіночими грудьми, або як хижий птах з рисами лева чи собаки. Сімург функціонував як благий покровитель окремих людей, особливо людських колективів. Ця функція яскраво відображена в «Шахнаме» Фірдоусі, де Сімург виступає в ролі охоронця роду епічних героїв Сама — Заля — Рустама. В зороастрійських текстах згадується, що Сімург сидить під Світовим Деревом (Вічним Деревом Життя), на якому росте все насіння світу, і помахами крил розсипає це насіння, а вітер та дощ розносять його по цілому світі. В пізніших легендах, Дерево і Сімург ототожнюються.

Архів

Pix.gif
DragonFull.png Міфічні герої

Ене́й (грец. Αινείας, лат. Aeneas) — герой античної міфології, син Анхіса й Афродіти; після Гектора найславетніший герой Трої, володар дарданів.

За свідченням «батька історії» Геродота, після поразки в Троянській війні від ахейців (греків) частина троянців (теукрів) на чолі з царем Енеєм прибули до Італії. Про це також писав стародавній автор Стесіхор (VII ст. до н. е.). Ці свідчення лягли в основу давньоримського культу Енея як предка всіх римлян.

Архів

Pix.gif
P Chinese Dragon.png Міфічні події
Втеча Енея з Трої. Еней несе свого старого батька Анхіса. Картина Федеріко Бароччі 1598 року

Втеча Енея з Трої. У перші дні Троянської війни Еней не брав у ній участі, та коли Ахіллес напав на нього й відтиснув до міста Лірнесс, Еней повів свої загони проти греків. У двобоях з Діомедом та Ахіллесом його врятувала від загибелі Афродіта, а потім Посейдон, наславши несподівану темряву. Еней вирішив взяти рідню, кількох супутників і статуетки богів пенатів, щоб в іншому місті заснувати нову Трою. За «Енеїдою» Вергілія, Еней залишив Трою під час падіння міста. Він забрав із собою сина Асканія (Юла) і на своїх плечах виніс старого батька Анхіса. Його дружина Креуса загинула під час зруйнування міста.

Скоро вони потрапили до рук греків, але їхній вождь Агамемнон, вражений безстрашністю і великодушністю Енея, дозволив йому покинути Трою і навіть взяти з охопленого вогнем міста все, чого той забажає. Герой встиг зібрати багато скарбів, набрав більше людей і вже на чолі значного флоту покинув береги Малої Азії.

Архів

Pix.gif
Emblem-important.svg Корисно знати
 • Мономіф (англ. Monomyth) або подорож героя — термін, що позначає загальний шаблон, на якому вибудовуються міфи всіх народів світу. Введенний Джозефом Кемпбеллом у його книзі «Тисячеликий герой» (1949).
 • Сім основних сюжетів — за Крістофером Букером, існує всього 7 сюжетів, до яких зводяться всі міфи й художні твори: перемога над чудовиськом, із грязі в князі, пригода, подорож і повернення, комедія, трагедія, відродження.
Pix.gif
Writing Magnifying.PNG Нові статті

Архів []

Pix.gif
Nuvola apps kate.png Чим допомогти?
 • Запрошуємо Вас взяти участь у написанні статей про міфи, легенди, дослідників міфології, творців новітніх міфів.
 • У ще незавершених статтях про міфологію існують матеріали, які потребують Вашої уваги.
Pix.gif
Crystal Clear app kservices.png Корисні шаблони
Pix.gif


Головна сторінкаПоточні подіїПортал спільнотиСписок порталів


 • Біографії • Мистецтво... • Культура • Фантастика • Книги • Гастрономія • Пиво • Спорт... • Ігри • Туризм • Пластунство • ЛГБТ • Фемінізм

 • Наука • Природничі науки... • Науки про Землю... • Науки про життя... • Антропологія

 • Автомобілі • Вільне програмне забезпечення • Інформаційні технології • Програмування • Енергетика • Математика • Медицина • Техніка...

 • Етнологія • Економіка •
Історія... • Міфологія • Освіта • Політологія • Право • Психологія • Релігія... • Соціологія • Філософія

Україна... • Регіони... • Діаспора • Українська повстанська армія • АТО • Географія • Наука • Мистецтво • Література • Сучасна література • Мова • Музика • Рок • Кінематограф • Спорт • Чемпіонат Європи з футболу 2012 • Караїми

Географія... • Австралія • Океанія • Азія • Антарктика • Африка • Європа • Південна Америка • Північна Америка • Країни світу...
Довідка · Пісочниця · Кнайпа · Портали · Проекти · Запити · Портал спільноти